Người dân làng chài Hàm Ninh ngó lơ trước những biến đổi liên quan đến bất động sản

Tháng Tám 18, 2018  By Trang Kim